Prikklok app: Jibble

Prikklok-app: Jibble

Om de personeelsadministratie sneller en efficiënter te maken, meer inzichten te krijgen in de werkplanningen en de praktijkverantwoordelijke de mogelijkheid te geven afwezigheden te beheren maken we gebruik van Jibble.

Jibble is een handige app die je kan bedienen vanop je GSM, laptop, iPad, etc etc.

De app registreert de tijd en je locatie op het moment dat je in of uit prikt (niet gedurende je werkdag of na je uren, enkel op het moment waarop je de app gebruikt om je begin en einde van je werkdag door te geven.)

Download Jibble hier:

Google Chrome

MacOS

Windows

Android

iPhone AppStores

Hoe kan ik mijn factuur raadplegen en betalen?

Bij Meditas Gezondheidszorg ontvangt u wekelijks een factuur voor de sessies die hebben plaats gevonden de week voor u uw factuur ontving.
U heeft steeds 2 werkweken tijd om uw factuur te voldoen.

Indien uw factuur hoger is dan verwacht kan u beroep doen op onze administratie
om een gepaste oplossing of betaalplan te voorzien voor u.

Gebruik onze virtuele gids

Gebruik onze virtuele gids om wegwijs gemaakt te worden in onze site.
Stap voor stap neemt Stan je door alle pagina`s met betrekking op de vraag
hierboven en toont je waar je moet klikken.

Waarom heb ik een betaalplan?

Een betaalplan is een opsplitsing van uw factuur over 8 weken.
De website maakt automatisch een betaalplan aan als uw factuur een bepaald grensbedrag overstijgt.
Dit grensbedrag is afhankelijk van uw statuut bij het ziekenfonds.
Normaalgesproken in een standaard situatie is het grensbedrag 200 euro of 3 weken betaalachterstand.

Indien het betaalplan niet nageleefd wordt zal uw betaalachterstand worden doorgegeven
aan MedIncas die via juridische weg verder zal gaan.

Wij moeten de procedure van uitbesteding volgen gezien u uw riziv nota’s
blijft of reeds heeft ontvangen.

U kan ook steeds zelf een betaalplan voorstellen bij onze administratie ([email protected])
indien u tijdelijk financiële problemen heeft.

Via onze administratie kan ook steeds het derdebetalers systeem aangevraagd worden.
Dit betekend dat wij een aanvraag doen bij uw ziekenfonds om van u slechts het remgeld
te innen en via uw ziekenfonds het verzekerd bedrag vorderen.

Gezien slechts 10% van onze klanten wettelijk gezien via bovengenoemd systeem mag werken
behouden wij ons het recht uw aanvraag te weigeren in geval van overaantal.

OPGELET
indien u reeds terugbetaling aanvroeg aan de hand van het indienen
van uw RIZIV-nota kunnen wij op de geattesteerde sessies geen derdebetalers systeem toepassen.

Contacteer onze administratie ([email protected]) indien u vragen heeft.

Verhoogde tegemoetkoming

​Voldoe je aan één van onderstaande voorwaarden? Contacteer uw ziekenfonds dan om verhoogde tegemoetkoming aan te vragen. Met de verhoogde tegemoetkoming betaal je minder voor je gezondheidszorgen en kun je nog van andere financiële voordelen genieten.

Algemene voorwaarden

Er zijn drie mogelijke voorwaarden om de verhoogde tegemoetkoming te krijgen:

 • ofwel ontvang je een specifieke uitkering;
 • ofwel ben je in het ziekenfonds ingeschreven onder een specifieke hoedanigheid;
 • ofwel valt je inkomen onder een grensbedrag.

Uitkeringen die recht geven op de verhoogde tegemoetkoming

 • Leefloon of gelijkgestelde steun van het OCMW gedurende drie volledige en ononderbroken maanden.
 • Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) of gewaarborgd inkomen voor bejaarden.
 • Tegemoetkoming voor personen met een handicap:
  – integratietegemoetkoming;
  – of inkomensvervangende tegemoetkoming;
  – of zorgbudget voor ouderen met een zorgnood.
 • Toeslag voor kinderen met een handicap of aandoening met een erkenning van minstens 66 % ongeschiktheid of vier punten op de eerste pijler van de medisch sociale schaal.

Hoedanigheden die recht geven op de verhoogde tegemoetkoming

Je bent in het ziekenfonds ingeschreven als:

 • wees;
 • of als niet-begeleide minderjarige vreemdeling.

Op basis van je inkomen

 • Standaard wordt rekening gehouden met het bruto belastbaar gezinsinkomen van het jaar voordien. Bij aanvragen in 2019 is dit dus met het inkomen van 2018. Dat moet lager zijn dan 18.855,63 euro, verhoogd met 3.490,68 euro per bijkomend gezinslid.
 • Behoor je tot een van onderstaande groepen, gebeurt de berekening op basis van het bruto belastbaar maandinkomen van het gezin van de maand voorafgaand aan de aanvraag. Omgerekend moet het lager zijn dan 19.566,25 euro per jaar, verhoogd met 3.622,24 euro per bijkomend gezinslid (bedragen geldig sinds 1 juli 2019):
  – gepensioneerden;
  – mindervaliden;
  – weduwen/weduwnaars;
  – personen die een invaliditeitsuitkering ontvangen
  – ambtenaren in disponibiliteit van wie de ziekteperiode minstens één jaar bedraagt;
  – militairen die tijdelijk, maar minstens een jaar uit hun ambt zijn ontheven wegens ziekte;
  – eenoudergezinnen;
  – personen die minstens één jaar ononderbroken arbeidsongeschikt of volledig werkloos zijn, of een combinatie van beide.

De berekening gebeurt op basis van het inkomen van de maand voorafgaand aan de aanvraag, verhoogd met het bedrag van alle voordelen die eraan zijn verbonden (bv. vakantiegeld). Gebeurt de aanvraag evenwel in de maand waarin bovenstaande situatie is ontstaan, wordt het inkomen van die maand onderzocht.

Gebruik onze tool om te achterhalen of u verhoogde tegemoetkoming heeft

[ipt_fsqm_form id=”63″]

Activeren derdebetalersregeling

Opgelet, derdebetalersregeling gaat pas in na ondertekening.

Omdat wij enkel derdebetalersregeling kunnen toepassen op de sessies die volgen na ondertekening en niet op sessies waarvoor u reeds een RIZIV-nota ontving zal uw eerste factuur nog onder uw huidige regeling vallen. Breng hieronder alle formaliteiten in orde voor uw toekomstige sessies. De eerstvolgende factuur zal wel al direct geautomatiseerd verlopen maar onder de huidige regeling.

In de toekomst kan u indien u recht heeft op terugbetaling via het ziekenfonds een beroep doen op de derdebetalersregeling.
Om de derdebetalersregeling toe te passen hebben wij van u enkel een mandaat voor Europese domiciliëring nodig.
Vervolgens zal uw verzekerd bedrag (in de meeste gevallen ongeveer 75% van de logopedische kosten) rechtstreeks door ons geïnd worden bij uw ziekenfonds en het restbedrag (remgeld) zullen wij maandelijks aan uw bank aanbieden voor betaling. Op die manier wordt de administratieve last voor u vereenvoudigd. 

Gebruik het formulier hieronder om uw derdebetalersregeling aan te vragen.

Links