Verhoogde tegemoetkoming

​Voldoe je aan één van onderstaande voorwaarden? Contacteer uw ziekenfonds dan om verhoogde tegemoetkoming aan te vragen. Met de verhoogde tegemoetkoming betaal je minder voor je gezondheidszorgen en kun je nog van andere financiële voordelen genieten.

Algemene voorwaarden

Er zijn drie mogelijke voorwaarden om de verhoogde tegemoetkoming te krijgen:

 • ofwel ontvang je een specifieke uitkering;
 • ofwel ben je in het ziekenfonds ingeschreven onder een specifieke hoedanigheid;
 • ofwel valt je inkomen onder een grensbedrag.

Uitkeringen die recht geven op de verhoogde tegemoetkoming

 • Leefloon of gelijkgestelde steun van het OCMW gedurende drie volledige en ononderbroken maanden.
 • Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) of gewaarborgd inkomen voor bejaarden.
 • Tegemoetkoming voor personen met een handicap:
  – integratietegemoetkoming;
  – of inkomensvervangende tegemoetkoming;
  – of zorgbudget voor ouderen met een zorgnood.
 • Toeslag voor kinderen met een handicap of aandoening met een erkenning van minstens 66 % ongeschiktheid of vier punten op de eerste pijler van de medisch sociale schaal.

Hoedanigheden die recht geven op de verhoogde tegemoetkoming

Je bent in het ziekenfonds ingeschreven als:

 • wees;
 • of als niet-begeleide minderjarige vreemdeling.

Op basis van je inkomen

 • Standaard wordt rekening gehouden met het bruto belastbaar gezinsinkomen van het jaar voordien. Bij aanvragen in 2019 is dit dus met het inkomen van 2018. Dat moet lager zijn dan 18.855,63 euro, verhoogd met 3.490,68 euro per bijkomend gezinslid.
 • Behoor je tot een van onderstaande groepen, gebeurt de berekening op basis van het bruto belastbaar maandinkomen van het gezin van de maand voorafgaand aan de aanvraag. Omgerekend moet het lager zijn dan 19.566,25 euro per jaar, verhoogd met 3.622,24 euro per bijkomend gezinslid (bedragen geldig sinds 1 juli 2019):
  – gepensioneerden;
  – mindervaliden;
  – weduwen/weduwnaars;
  – personen die een invaliditeitsuitkering ontvangen
  – ambtenaren in disponibiliteit van wie de ziekteperiode minstens één jaar bedraagt;
  – militairen die tijdelijk, maar minstens een jaar uit hun ambt zijn ontheven wegens ziekte;
  – eenoudergezinnen;
  – personen die minstens één jaar ononderbroken arbeidsongeschikt of volledig werkloos zijn, of een combinatie van beide.

De berekening gebeurt op basis van het inkomen van de maand voorafgaand aan de aanvraag, verhoogd met het bedrag van alle voordelen die eraan zijn verbonden (bv. vakantiegeld). Gebeurt de aanvraag evenwel in de maand waarin bovenstaande situatie is ontstaan, wordt het inkomen van die maand onderzocht.

Gebruik onze tool om te achterhalen of u verhoogde tegemoetkoming heeft

[ipt_fsqm_form id=”63″]

170    Facturatie  
Total 1 Votes:
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?