• Verleen hierbij de toestemming aan Meditas Gezondheidszorg voor het opvragen van gegevens over mijn zoon / dochter in functie van de therapie.